Aspectes del sintagma nominal en català des de la perspectiva de la traducció automàtica.

Toni Badia

Texto completo:

PDF